การลบข้อมูลส่วนตัว personal data delete

เว็บไซต์ https://www.ibc-th.com ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้กับเราด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัว personal data delete นี้ กรุณาอย่าเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา รวมถึงสมัครเป็นสมาชิก

อย่างไรก็ดีถ้ามีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกกับทางเรา https://www.ibc-th.com หรือต้องการให้เราลบข้อมูลส่วนตัวตัวของท่านทั้งหมด หรือข้อมูลส่วนใดของท่านที่ไม่ต้องการให้ัถูกเผยแพร่ หรือในความต้องการอื่นใดก็ตามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้

โปรดแจ้งความประสงค์ทาง ibc-th.com Contact Center: [email protected]

ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเรื่องขอลบข้อมูลของท่าน หรือข้อมูลส่วนใดของท่านที่ไม่ต้องการให้ัถูกเผยแพร่ โดยส่งข้อมูล username หรือ ชื่อ facebook ของท่าน พร้อมระบุขอลบข้อมูลส่วนใดหรือขอยกเลิกการใช้งาน ผ่านทาง email ที่ท่านใช้ลงทะเบียนกับเรา ส่งมาได้ที่ [email protected] ทางทีมงานจะทำตามคำขอของท่านอย่างเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับคำร้อง